Thông tin sản phẩm

NITRO-S POWDER


Giá: 0


Công dụng
  • Chuyển hóa NH4+ thành NO2-, làm giảm hàm lượng khí độc NH3 trong nước.
  • Ổn định môi trường ao nuôi, pH, màu nước.
  • Làm sạch môi trường nước ao nuôi.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


Giảm khí độc NH3 (Amonia), làm sạch môi trường ao nuôi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Dùng 100 g/1.000 m3, định kỳ 10-15 ngày/lần.
– Hòa tan với nước rãi trực tiếp xuống ao.
– Không dùng chung với các chất diệt khuẩn.
 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor