Thông tin sản phẩm

RHODO BACILL POWDER


Giá: 0


Công dụng
  • Là nhóm vi sinh quang hợp dạng bột, hoạt động hiệu quả trong điều kiện thiếu oxy.
  • Phân hủy bã thức ăn dư thừa, bùn bã thừa ở đáy ao thành phân bón và CO2.
  • Giảm nhanh khí độc NH3, H2S, NO2-, SO2.
  • Không cạnh tranh oxy với tôm.
  • Kích thích tăng trưởng phiêu sinh vật đáy, duy trì mật độ tảo.
  • Giải mầm bệnh, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


Vi sinh chăm chỉ, không cần oxy. Giảm nhanh khí độc NH3, H2S, SO2, NO2-
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Cải tạo ao:  Ao cũ dùng  200 g/1.000 m3. Ao mới dùng  50g/1.000 m3.
– Trong quá trình nuôi: 100 g/1.000 m3, định kỳ 7-10 ngày/lần.
– Hòa tan với nước tạt trực tiếp xuống ao.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor