Thông tin sản phẩm

CALCIUM-BORON (CÂY ĂN TRÁI)


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng hiệu quả thụ phấn hoa và khả năng đậu trái.
  • Giúp cành hoa và cành có trái không bị gãy, giảm rụng trái.
  • Trái lớn đều đẹp, chống rụng trái sớm, không bị nứt trái.
  • Tăng độ ngon ngọt của trái, rau ăn lá, làm tăng chất lượng sản phẩm.
  • Giúp trái cây bảo quản được lâu hơn sau khi thu hoạch.
  • Kích thích sự phát triển của thân, cành và rễ.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI. TĂNG ĐẬU TRÁI, GIẢM RỤNG TRÁI. CHỐNG NỨT TRÁI VÀ THỐI TRÁI

1. Cây ăn trái:

- Giai đoạn ra hoa: 25-30 ml/bình 25 lít, phun 1-2 lần/giai đoạn

- Giai đoạn đậu trái: 25-30 ml/bình 25 lít, phun 1-2 lần/giai đoạn

- Giai đoạn nuôi trái): 25-30 ml/bình 25 lít, phun 1-2 lần/giai đoạn

2. Thanh long:

- Phun trước chong đèn 15-20 ngày: 20 ml/bình 16 lít.

- Sau khi ra búp: 20 ml/bình 16 lít.

- Nuôi trái): 20 ml/bình 16 lít.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor