Thông tin sản phẩm

NPK HÒA TAN SITTO FoPro 10-52-10+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Thúc đẩy tạo mầm hoa, kích ra hoa sớm và đồng loạt.
  • Giúp bộ rễ phát triển mạnh, đẻ nhánh hữu hiệu.
  • Giúp củ nhiều, củ to, tăng hàm lượng tinh bột.
  • Giúp giải độc phèn, bị ngộ độc hữu cơ.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1S5vJPYBKVtXxk6Dg8Oxa_F7eUYdMHLcc/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


SIÊU TẠO MẦM HOA. KÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT

1. Cây ăn trái:
- Sau khi thu hoạch: 200-300 g/phuy 200 lít.
- Trước khi ra hoa: 200-300 g/phuy 200 lít.
- Sau khi đậu trái: 200-300 g/phuy 200 lít.

 2. Cây công nghiệp:
- Sau khi thu hoạch: 200-300 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Trước khi ra hoa: 200-300 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15ngày/lần.
- Sau khi đậu trái: 200-300 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15ngày/lần.
 3. Cây rau, củ, quả:
- Sau khi trồng: 25-30 g/bình 25 lít (250 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.
- Trước khi thu hoạch: 25-30 g/bình 25 lít  (250 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.
4. Cây lúa:
- Từ 7-10 ngày: 25-30 g/bình 25 lít.

- Từ 20-25 ngày: 25-30 g/bình 25 lít.
- Từ 35-40 ngày: 25-30 g/bình 25 lít.
5. Cây hoa:
- Từ khi trồng đến thu hoạch: 25 g/bình 25 lít  ( 250 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor