Thông tin sản phẩm

NPK HÒA TAN SITTO FoPro 12-3-43+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Giúp nhiều củ, củ to, hạt chắc, lớn trái, đẹp da, bóng trái.
  • Tăng độ ngọt và tăng hàm lượng tinh bột.
  • Thân cứng, lá dày, hạn chế đổ ngã.
  • Chống sượng trái, kháng bệnh cao.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1S5vJPYBKVtXxk6Dg8Oxa_F7eUYdMHLcc/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


LỚN TRÁI, CHẮC HẠT, NGỌT TRÁI VÀ CHỐNG SƯỢNG TRÁI

1. Cây công nghiệp:

- Sau khi đậu trái: 250 g/phuy 200 lít.

- Trước thu hoạch 20 ngày: 250 g/phuy 200 lít.

- Sau khi thu hoạch: 250 g/phuy 200 lít.

2. Cây ăn trái:

- Sau khi đậu trái: 250 g/phuy 200 lít.

- Trước thu hoạch 20 ngày: 250 g/phuy 200 lít.

- Sau khi thu hoạch: 250 g/phuy 200 lít.

3. Cây, rau, củ, quả:

- Sau khi đậu trái cho đến thu hoạch: 25 g/bình 25 lít  (200-250 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 10 ngày/lần.

4. Cây lúa:

- Từ 40-45 ngày: 25 g/bình 25 lít.

- Từ 60-70 ngày: 25 g/bình 25 lít.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor