Thông tin sản phẩm

NPK HÒA TAN SITTO FoPro 20-20-20+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Lớn trái, to củ, chắc hạt, nặng ký
  • Xanh cây, dày lá, đẻ nhánh khỏe, đâm chồi nhanh.
  • Búp to, hoa mập, trái lớn nhanh, chín đồng đều.
  • Phát triển cân đối rễ, thân, cành, lá, sinh trưởng tốt.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1S5vJPYBKVtXxk6Dg8Oxa_F7eUYdMHLcc/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


XANH CÂY, DÀY LÁ, MẬP THÂN. TRÁI LỚN, SÁNG DA

1. Cây rau, củ, quả:
- Sau khi trồng cho đến trước khi thu hoạch: 25 g/bình 25 lít  (200 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.
2. Cây ăn trái:
- Sau khi thu hoạch: 250-300 g/phuy 200 lít.
- Khi ra hoa: 250-300 g/phuy 200 lít.
- Sau khi đậu trái: 250-300 g/phuy 200 lít.
3. Cây công nghiệp:
- Sau khi thu hoạch: 250-300 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần/giai đoạn.
- Khi ra hoa: 250-300 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần/giai đoạn.
- Sau khi đậu trái: 250-300 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần/giai đoạn.

4. Cây lúa:
- Từ 7-10 ngày: 25 g/bình 25 lít.

- Từ 20-25 ngày: 25 g/bình 25 lít.
- Từ 35-40 ngày: 25 g/bình 25 lít.
5. Cây hoa:
- Từ khi trồng đến thu hoạch: 25 g/bình 25 lít  (200 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor