Thông tin sản phẩm

SITTO PHAT 17-5-25+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
  • Tăng khả năng quang hợp, tăng sức đề kháng cây trồng.
  • Giúp cây trồng phát triển thân, lá, củ, hạt và trái.
  • Nuôi hoa, nuôi trái.
  • Dưỡng hạt, hạt chắc và nặng ký.
  • Tăng chất lượng và màu sắc nông sản.
  • Tăng năng suất cây trồng.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1AkoPY1jmnwuDfviqd58SMCAhA6Zo_Ph_/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


NUÔI TRÁI, DƯỠNG HẠT, HẠT CHẮC, NẶNG KÝ VÀ TĂNG NĂNG SUẤT

1. Cây công nghiệp:
- Kiến thiết cơ bản: 150-200 g/cây.
- Sau thu hoạch: 300-400 g/cây.
- Nuôi trái: 300-400 g/cây.
2. Cây lúa, bắp, đậu các loại:
- Giai đoạn bón thúc 2: 100-120 kg/ha.
- Giai đoạn bón thúc 3: 150 kg/ha.
3. Cây mía, mì, cây lấy củ:
- Bón lót: 300-400 kg/ha.
- Vào gốc lần 1: 300-400 kg/ha.
- Vào gốc lần 2: 300-400 kg/ha.
4. Cây thanh long:
- Sau thu hoạch: 500-600 g/trụ.
- Nuôi trái non: 300-450 g/trụ.
- Nuôi trái lớn: 400-500 g/trụ.
5. Cây ăn trái
- Sau thu hoạch: 500-600 g/cây.
- Nuôi trái non: 300-450 g/cây.
- Nuôi trái lớn: 400-500 g/cây.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor