Thông tin sản phẩm

SITTO PHAT 27-12-8+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Giúp cây trồng phát triển thân, lá, củ, hạt và trái.
  • Giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây trước khi ra hóa, nuôi trái, đậu trái.
  • Nuôi trái, dưỡng hạt, hạt chắc và nặng ký.
  • Tăng sản lượng mủ và độ mủ cho cây cao su.
  • Cứng cây, tăng khả năng phòng bệnh.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


SINH TRƯỞNG MẠNH, CHỐNG ĐỔ NGÃ, BÔNG DÀI, TO HẠT, CHẮC HẠT, MỦ NHIỀU, ĐỘ CAO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Cây cao su:

- Đầu mùa mưa: 200-300 kg/ha.

- Giữa mùa mưa: 200-300 kg/ha.

2. Cây lúa, mì, mía, bắp, đậu các loại:

- Bón thúc 2: 100-150 kg/ha.

- Bón thúc 3: 100-150 kg/ha.

3.Cây thanh long:

- Sau thu hoạch: 500 g/trụ.

- Nuôi trái non: 300 g/trụ.

- Nuôi trái lớn: 400 g/trụ.

4. Cây công nghiệp:

- Kiến thiết cơ bản: 200 g/cây.

- Sau thu hoạch: 400 g/cây.

- Nuôi trái: 500 g/cây.

5. Cây rau màu:

- Bón lót: 30-40 kg/1.000 m2.

- Bón thúc: 30-40 kg/1.000 m2.

- Bón nuôi củ, quả: 40-50 kg/1.000 m2.

6. Cây ăn trái:

- Sau thu hoạch: 500-700 g/cây.

- Nuôi trái non: 300-500 g/cây

- Nuôi trái lớn: 500-700 g/cây.

7. Cây chuối:

- Nuôi cây: 100-150 g/bụi.

- Nuôi bắp: 200-250 g/bụi.

- Nuôi buồng: 250-300 g/bụi.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor