Thông tin sản phẩm

SITTO PHAT TN2 14-8-18+12S+1SiO2hh+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng sức đề kháng, giảm sâu bệnh gây hại.
  • Chống rụng trái, tăng đậu trái.
  • Trái lớn nhanh, trái to đều, tăng độ ngọt, chín đều, vỏ dày bóng có màu sáng đẹp.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


NUÔI HẠT, NUÔI TRÁI

1. Cây cà phê:

- Giữa mùa mưa: 500-700 kg/ha

- Cuối mùa mưa: 450-600 kg/ha.

2. Cây tiêu:

- Giữa mùa mưa: 0,3-0,5 kg/cây.

- Cuối mùa mưa: 0,4-0,6 kg/cây.

3. Cây cao su:

- Đầu mùa mưa: 350-450 kg/ha

- Cuối mùa mưa: 250-350 kg/ha.

4. Cây thanh long:

- Sau khi thu hoạch: 0,2-0,3 kg/trụ.

- Bón thúc trái: 0,3-0,5 kg/trụ.

- Bón nuôi trái: 0,3-0,4 kg/trụ.

5. Cây ăn trái:
- Khi đậu trái: 1-2 kg/cây.
- Bón nuôi trái: 2- 2,5 kg/cây.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor