Đăng vào

SỬ DỤNG PHÂN BÓN HÒA TAN SITTO FOPRO TẠO CƠI ĐỌT, TẠO TÁN CHO CÂY SẦU RIÊNG

Vừa qua Công ty Sitto Việt Nam đã triển khai quy trình sử dụng phân bón hòa tan dành cho hệ thống tưới Sitto Fopro trên vườn sầu riêng thái của anh Lê Minh Châu tại Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Vườn sầu riêng thái của anh Châu 18 tháng tuổi, 170 gốc đang trong giai đoạn tạo tán, đa số cây đều chậm phát triển, tán lá hẹp, đọt non chậm phát triển.

Vườn sầu riêng trước khi sử dụng quy trình bón phân Sitto

Vườn sầu riêng trước khi sử dụng quy trình bón phân Sitto

Sau khi đánh giá hiện trạng vườn cây, chuyên viên kỹ thuật của Sitto Việt Nam đã áp dụng quy trình kết hợp luân phiên 2 công thức phân bón hòa tan như sau:

SITTO FOPRO 30-10-10+TESITTO FOPRO 20-20-20+TE, liều lượng 100 g/gốc, 15 ngày tưới 1 lần, chỉ số EC 3.5. Kết hợp bổ sung sản phẩm SITTO FULVIX 100 g/lần tưới.

  

CẬP NHẬT KẾT QUẢ

Thời gian sử dụng sau 5 ngày

➖ Đặc điểm lá non: Chồi non bung mạnh hơn, tỷ lệ hình thành trên 85%, chồi non khỏe, cơ đọt từ 3-5 lá.

Thời gian sử dụng sau 12 ngày

➖ Đặc điểm lá non: Đọt non phát triển mạnh, lá non xanh mượt, lá dài 3-7 cm, rộng 1-3 cm, lá màu xanh lá lụa, lá dày, mềm.

➖ Đặc điểm lá bánh tẻ: Lá bánh tẻ mượt hơn, dày 10-12 cm, rộng 3-4 cm, màu xanh đậm, dày, không khô như trước khi sử dụng.

Thời gian sử dụng sau 19 ngày

➖ Đặc điểm lá non: Trên 90% số cây trong vườn phát cơ đọt mạnh, có cơ đọt 8-9 lá, lá dài 4-8 cm, rộng 2-4 cm. Lá dày, mềm mịn.

➖ Đặc điểm lá bánh tẻ: Lá bánh tẻ dày, xanh đậm, bóng mượt, mặt lá nở. Lá dài 10-12 cm, rộng 3-4 cm.

Thời gian sử dụng sau 30 ngày

➖ Đặc điểm lá non: Lá dày lên, mềm mịn, cơ đọt chắc và ít cong hơn. Lá dài 5-9 cm, rộng 2-4 cm.

➖ Đặc điểm lá bánh tẻ: Lá bánh tẻ xanh đậm hơn, dày hơn, mặt lá mở rộng hơn. Lá dài 10-12 cm, rộng 3-4 cm.

Kết quả sau 30 ngày sử dụng quy trình bón phân Sitto

Kết quả sau 30 ngày sử dụng quy trình bón phân Sitto

Kết quả sau 30 ngày sử dụng quy trình bón phân Sitto

Thời gian sử dụng sau 60 ngày

➖ Đặc điểm lá non: Lá non phát mạnh, bóng mượt, lá dày, mềm mịn. Lá dài 7-10 cm, rộng 3-4 cm.

➖ Đặc điểm lá bánh tẻ: Lá bánh tẻ xanh đậm hơn, dày hơn, mặt lá mở rộng, không khô. Lá dài 11-12 cm, rộng 4-5 cm.

Kết quả sau 60 ngày sử dụng quy trình bón phân Sitto

Kết quả sau 60 ngày sử dụng quy trình bón phân Sitto

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả thực hiện trong các lần sau.

PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM