Đăng vào

NPK SITTO PHAT CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

Phân bón NPK Sitto Phat chuyên dùng cho Lúa được sản xuất theo công nghệ mới, chọn lọc nguyên liệu phù hợp, kết hợp phụ gia đặc biệt giúp cây tăng hấp thu dinh dưỡng hiệu quả nhất trong mọi điều kiện canh tác