Thông tin sản phẩm

GRANULITE


Giá: 0


Công dụng
  • Hấp thụ các loại khí độc NH3, H2S.
  • Giảm và làm phân huỷ các loại chất bẩn, thối rửa ở đáy ao.
  • Ổn định pH, xử lý nguồn nước làm cho màu nước trong ao đẹp.
  • Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao.
  • Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY CHẤT DƯ THỪA VÀ ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐÁY AO NUÔI

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM CẢI TẠO AO GRANULITE

➖ SiO2 (min-max)  64-77%
➖ Fe2O3 (min-max) 0,5-1,5%
➖ CaO (min-max)    0,3-1%
➖ Độ ẩm (max.): 5 %
➖ Chất đệm (bột talc) vừa đủ 1kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CẢI TẠO AO GRANULITE

Nuôi công nghiệp:

+ Xử lý nước, chuẩn bị ao: 20-40 kg/1.000 m3.

+ Trong thời gian nuôi: 20-40 kg/1.000 m3, định kỳ 7-10 ngày/lần.

+ Giảm nồng độ NH3 cao: 40 kg/1.000 m3 (lúc 15h)

Nuôi quảng canh:

+ Xử lý nước, chuẩn bị ao: 10-20 kg/1.000 m3.

+ Trong quá trình nuôi: 10- 15 kg/1.000 m3, định kỳ 10-15 ngày/lần.

+ Giảm nồng độ NH3 cao: 15-25 kg/1.000 m3 (lúc 15h).

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor