Thông tin sản phẩm

SITTO ZEOLITE


Giá: 0


Công dụng
  • Hấp thụ các loại khí độc NH3, H2S.
  • Giảm và làm phân huỷ các loại chất bẩn, thối rửa ở môi trường nước trong ao nuôi.
  • Ổn định pH, xử lý nguồn nước làm cho màu nước trong ao đẹp.
  • Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao.
  • Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM CẢI TẠO AO SITTO ZEOLITE

➖ SiO2 (min-max)  64-77 %
➖ Fe2O3 (min-max) 0,5-1,5 %
➖ CaO (min-max)    0,3-1 %
➖ Độ ẩm (max.): 5 %
➖ Chất đệm (bột talc) vừa đủ 1kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CẢI TẠO AO SITTO ZEOLITE

Nuôi công nghiệp:

+ Xử lý nước, chuẩn bị ao: 20-40 kg/1.000 m3.

+ Trong thời gian nuôi: 20-40 kg/1.000 m3, định kỳ 7-10 ngày/lần.

+ Giảm nồng độ NH3 cao: 40 kg/1.000 m3 (lúc 15h)

Nuôi quảng canh:

+ Xử lý nước, chuẩn bị ao: 10-20 kg/1.000 m3

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor