Thông tin sản phẩm

SITTO-POVIDINE


Giá: 0


Công dụng
  • - Diệt vi khuẩn, virus.
  • - Cải tạo ao, xử lý nước ao lắng.
  • - Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ngăn ngừa hiệu quả các bệnh đốm trắng, đầu vàng, phát sáng, đen mang, đỏ thân.
  • - Xử lý trường hợp đen mang, vàng mang, đóng rong, đóng nhớt, tổn thương phụ bộ, cụt râu, mòn đuôi.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


DIỆT VI KHUẨN, VIRUS,  NGĂN NGỪA NẤM BỆNH

THÀNH PHẦN CHẤT DIỆT KHUẨN SITTO-POVIDINE

➖ PVP-Iodine (min) 100 g/l
➖ (Iodide (min) 10 g/l)
➖ Chất mang nước vừa đủ 1 lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤT DIỆT KHUẨN SITTO-POVIDINE

- Cải tạo ao, xử lý nước ao lắng: 1 lít/5.000 m3.

- Định kỳ diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ngăn ngừa hiệu quả các bệnh đốm trắng, đầu vàng, phát sáng, đen mang, đỏ thân: 1 lít/5.000 m3, 10 ngày/lần.

- Xử lý trường hợp đen mang, vàng mang, đóng rong, đóng nhớt, tổn thương phụ bộ, cụt râu, mòn đuôi: 1 lít/3.000 m3.

- Sát trùng dụng cụ, bể ương: 2-3 ml/1 m3, phun đều lên bề mặt dụng cụ, sau 30 phút rửa lại bằng nước sạch.

***Lưu ý: Sử dụng hiệu quả sau 18 giờ.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor