Thông tin sản phẩm

SITTO-IODINE COMPLEX


Giá: 0


Công dụng
  • Sát trùng nước ao nuôi, dụng cụ và bể ương.
  • Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật, phòng trừ bệnh đốm trắng, đầu vàng, phát sáng, đen mang, đỏ thân.
  • Xử lý trường hợp đen mang, vàng mang, đóng rong, đóng nhớt, tổn thương phụ bộ, cụt râu, mòn đuôi.
  • Cải tạo ao, xử lý nước ao lắng.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


SÁT TRÙNG NƯỚC, DIỆT KHUẨN, PHÒNG TRỪ BỆNH

THÀNH PHẦN HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC SITTO-IODINE COMPLEX

➖ Iodine: 18-22 g/lít
➖ Acid phosphoric: 200-400 g/lít
➖ Chất mang (nước) đủ 1 lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC SITTO-IODINE COMPLEX

Phòng bệnh: 100 ml/1.000 m3. Định kỳ 7 ngày/lần.

- Trị bệnh: 200 ml/1.000 m3, lặp lại sau 7 ngày đến khi hết bệnh.

- Sát trùng dụng cụ, bể ương: Pha 1-1,5 ml với 100 lít nước.

*Lưu ý: Sử dụng vào buổi tối

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 1L

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor