Thông tin sản phẩm

D-MAX SHRIMP


Giá: 0


Công dụng
  • Cung cấp đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho ao tôm, giúp tôm mau lớn.
  • Giúp tôm cứng vỏ nhanh, kích thích tôm lột vỏ đúng chu kỳ.
  • Hạn chế tôm bị mỏng vỏ, mềm vỏ, ốp thân, vỏ xanh,...
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


KÍCH LỘT TỨC THÌ, CỨNG VỎ SIÊU TỐC

THÀNH PHẦN HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC D-MAX SHRIMP

➖ Ca: 5.000 - 6.000 mg/lít
➖ Magnesium Chloride: 1.500 - 2.500 mg/lít

➖ Monopotassium Phospahte: 600 - 900 mg/lít

➖ Sodium Chloride: 3.000 - 4.000 mg/lít

➖ Fulvic acid: 5.000 mg/lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC D-MAX SHRIMP

- Trộn cho ăn: Dùng 5 ml/kg thức ăn, dùng liên tục suốt quá trình nuôi.

- Cung cấp khoáng chất cho ao tôm: Dùng 1 lít cho 3.000 m3 nước, định kỳ 5-7 ngày/lần.

- Tăng liều gấp đôi khi tôm bị mềm vỏ, ốp thân, vỏ xanh,...

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor