Thông tin sản phẩm

SITTO MINER - MAX


Giá: 0


Công dụng
  • Khoáng tạt hòa tan nhanh, cung cấp đầy đủ các loại khoáng cần thiết giúp tôm hấp thụ hoàn toàn lượng khoáng đã cung cấp cho ao nuôi.
  • Tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác.
  • Phòng bệnh cong thân, đục cơ, óp thân, mềm vỏ và khó lột vỏ do thiếu khoáng.
  • Ổn định màu nước.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


KHẮC PHỤC TÔM BỊ CONG THÂN, ĐỤC CƠ, ÓP THÂN, KHÓ LỘT DO THIẾU KHOÁNG, CỨNG VỎ NHANH SAU KHI LỘT

THÀNH PHẦN HÓA CHẤT XỬ LÝ SITTO MINER-MAX

➖ Ca (CaHPO4, CaCO3): 200.000 mg/kg

➖ Mg (MgSO4): 5.000 mg/kg

➖ Cu (CuSO4): 10.000 mg/kg

➖ Fe (FeSO4): 5.000 mg/kg

➖ Na ( Na2SO4): 15.000 mg/kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC SITTO MINER-MAX

- Dùng 1-1.5 kg/1.000m3 nước. Định kỳ 3-5 ngày/lần.

- Tăng liều gấp đôi khi tôm bị cong thân, đục cơ, ốp thân, mềm vỏ.

- Sử dụng vào chiều tối 18-20 giờ, hòa tan với nước rồi tạt đều xuống ao.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor