Thông tin sản phẩm

AMINE


Giá: 0


Công dụng
  • Giúp tạo mầm hoa to, kích ra hoa mạnh và đồng loạt.
  • Giúp cứng cây, cứng lá, xanh đầm và hạn chế đỗ ngã.
  • Đòng to, chắc hạt, trổ đều, trổ thoát, to búp, mập hoa.
  • Hạn chế rụng trái non.
  • Tăng chất lượng và phẩm chất trái.
  • Tăng khả năng chống chịu khô hạn và nhiễm mặn.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CỨNG CÂY,  ĐỨNG LÁ. KÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT,  BÔNG TO

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ AMINE

➖ Axit humic: 2,5%;

➖ Silic hữu hiệu (SiO2hh): 20,68%;

➖ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15,6%;

➖ Đồng (Cu): 4.700 ppm;

➖ Kẽm (Zn): 5.100 ppm;

➖ Bo (B): 5.600 ppm;

➖ pHH2O: 11,7;

➖ Tỷ trọng: 1,39.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ AMINE

- Cây lúa (phun các giai đoạn đẻ nhánh; làm đòng và nuôi hạt): 30-40 ml/bình 25 lít/lần.

- Cây ăn trái (phun các giai đoạn kích ra hoa và nuôi trái): 30-40 ml/bình 25 lít nước (200 ml/phuy 200 lít). Phun 2 lần/giai đoạn, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.

- Cây công nghiệp (phun các giai đoạn kích ra hoa và nuôi trái): 250 ml/phuy 200 lít nước. Phun 2 lần/giai đoạn, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

- Rau màu (phun tất cả các giai đoạn từ sau khi gieo 15 ngày): 20 ml/bình 25 lít/lần.

* Lưu ý: Phun ướt đều mặt lá, có thể phun kết hợp với thuốc BVTV, pha Amine trước khi phối hợp với thuốc khác.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor