Thông tin sản phẩm

AMINO KYTO


Giá: 0


Công dụng
  • Giúp phân hóa mầm hoa, kích trổ bông đồng loạt, trổ thoát, hạn chế nghẽn bông.
  • Phát triển thân cành, phát triển chồi ngọn.
  • Tăng sức đề kháng, hạn chế nấm bệnh tấn công.
  • Hạn chế rụng hoa và trái non.
  • Trái lớn, chín đều.
  • Tăng khả năng chống chịu khô hạn và nhiễm mặn.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TRỔ ĐỀU, TRỔ THOÁT, TO HẠT

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC AMINO KYTO

➖ Axit glutamic: 1,82 %;

➖ Lysine: 0,14 %;

➖ Axit alginic: 0,51%;

➖ Tryptophan: 0,0451%;

➖ Đạm tổng số (Nts): 0,76%;

➖ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 0,45%;

➖ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1,8%;

➖ Lưu huỳnh (S): 1,0%;

➖ Đồng (Cu): 5.100 ppm;

➖ Kẽm (Zn): 11.000 ppm;

➖ Bo (B): 11.000 ppm;

➖ Chất hữu cơ: 5,7%;

➖ pHH2O: 7,7;

➖ Tỷ trọng: 1,12.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC AMINO KYTO

1. Cây lúa:

- Giai đoạn làm đòng: 30 ml/bình 25 lít.

- Giai đoạn trổ: 30 ml/bình 25 lít.

2. Cây ăn trái:

- Nuôi đọt: 250 ml/phuy 200 lít/lần. Phun 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.

- Dưỡng hoa: 250 ml/phuy 200 lít/lần. Phun 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.

- Dưỡng trái: 250 ml/phuy 200 lít/lần. Phun 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.

3. Cây công nghiệp:

- Nuôi đọt: 250 ml/phuy 200 lít/lần. Phun 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.

- Dưỡng hoa: 250 ml/phuy 200 lít/lần. Phun 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.

- Dưỡng trái: 250 ml/phuy 200 lít/lần. Phun 2 lần, cách nhau 10-15 ngày.

 4. Cây rau màu:

- Phun tất cả các giai đoạn từ sau khi gieo 15 ngày: 30-50 ml/bình 25 lít/lần.

* Lưu ý: Phun ướt đều mặt lá, có thể phun kết hợp với thuốc BVTV, pha AMINO KYTO trước khi phối hợp với thuốc khác.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor