Thông tin sản phẩm

CALCIUM-BORON


Giá: 0


Công dụng
  • Tăng hiệu quả thụ phấn hoa và khả năng đậu trái.
  • Giúp cành hoa và cành có trái không bị gãy, giảm rụng trái.
  • Trái lớn đều đẹp, chống rụng trái sớm, không bị nứt trái.
  • Tăng độ ngon ngọt của trái, rau ăn lá, làm tăng chất lượng sản phẩm.
  • Giúp trái cây bảo quản được lâu hơn sau khi thu hoạch.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


TĂNG ĐẬU TRÁI, GIẢM RỤNG TRÁI. CHỐNG NỨT TRÁI VÀ THỐI TRÁI

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ CALCIUM BORON

➖ Canxi (Ca): 9,9%;

➖ Bo (B): 29.000 ppm;

➖ Axit fulvic: 0,6%;

➖ Axit glutamic: 3,47%;

➖ Lysine: 0,89%;

➖ pHH2O: 7,4;

➖ Tỷ trọng: 1,37.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ CALCIUM BORON

1. Rau ăn lá: Phun các giai đoạn từ khi trồng đến khi thu hoạch, định kỳ 7 ngày/lần, lượng dùng 20 ml/bình 20 lít nước.

2. Hoa màu: Phun từ khi cây trưởng thành đến khi thu hoạch, pha 20 ml/bình 20 lít nước.

3. Cây công nghiệp ngắn ngày và cây lương thực (bắp, đậu, ớt,...): sử dụng trước khi trổ bông cho đến lúc thu hoạch. Định kỳ 7 ngày/lần, liều dùng 20 ml/bình 20 lít nước.

* Lưu ý: Có thể pha chung với thuốc BVTV (ngoại trừ thuốc có tính kiềm).

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor