Thông tin sản phẩm

NPK HÒA TAN SITTO FoMic PK 52-34


Giá: 0


Công dụng
  • Ngăn chặn sự phát triển của đọt, giúp lá mau già.
  • Thúc đẩy phân hóa mầm hoa, tạo mầm hoa cực nhanh, kích ra hoa nghịch mùa.
  • Tăng kích thích ra rễ.
  • Dưỡng trái, chắc hạt, mẫu mã đẹp, tươi lâu.
  • Tăng độ ngọt, chống sượng trái.
  • Giúp củ nhiều, củ to, to hạt, nặng ký.
  • Tăng sức chống chịu hạn-mặn và giảm ngộ độc hữu cơ.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1g91ywz6sTbU47x078oo8Is8ZUzary8Ty/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


SIÊU TẠO MẦM HOA, KÍCH RA HOA CỰC MẠNH, KÍCH RA HOA MÙA NGHỊCH

1. Cây ăn trái:

- Sau khi thu hoạch: 150 g/bình 20 lít (1,5 kg/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7-10 ngày/lần/giai đoạn.

- Khi ra hoa: 150 g/bình 20 lít  (1,5 kg/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7-10 ngày/lần/giai đoạn.

- Sau khi đậu trái: 150 g/bình 20 lít  (1,5 kg/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7-10 ngày/lần/giai đoạn.

2. Cây công nghiệp:

- Sau khi thu hoạch: 1,5 kg/phuy 200 lít. Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

- Khi ra hoa: 1,5 kg/phuy 200 lít. Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

- Sau khi đậu trái: 1,5 kg/phuy 200 lít. Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

3. Cây rau, củ, quả:

- Sau khi trồng cho đến trước khi thu hoạch: 100 g/bình 20 lít  (1 kg/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.

4. Cây lúa, mè, đậu các loại:

- Từ 7-10 ngày: 100 g/bình 20 lít.

- Từ 20-25 ngày: 100 g/bình 20 lít.

- Từ 35-40 ngày: 100 g/bình 20 lít.

5. Cây hoa:

- Từ khi trồng đến trước thu hoạch: 100 g/bình 20 lít  (1 kg/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor