Thông tin sản phẩm

NPK HÒA TAN SITTO FoPro 30-10-10+TE


Giá: 0


Công dụng
  • Cây lớn nhanh, xanh bền, đẻ nhánh tốt.
  • Đâm chồi, nảy lộc, cây xanh, dày lá.
  • Củ to, hạt to, trái lớn, mọng nước.
  • Phục hồi cây sau thu hoạch.
Tài liệu
https://drive.google.com/file/d/1S5vJPYBKVtXxk6Dg8Oxa_F7eUYdMHLcc/view?usp=sharing

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


BUNG ĐỌT CỰC MẠNH, XANH LÁ CỰC NHANH, THÂN CÀNH KHỎE

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NPK-VI LƯỢNG HÒA TAN SITTO FOPRO 30-10-10+TE

➖ Đạm tổng số (Nts): 30%;

➖ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;

➖ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;

➖ Bo (B): 200 ppm;

➖ Kẽm (Zn): 250 ppm;

➖ Sắt (Fe): 280 ppm;

➖ Đồng (Cu): 100 ppm;

➖ Mangan (Mn): 350 ppm;

➖ Độ ẩm: 5%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK-VI LƯỢNG HÒA TAN SITTO FOPRO 30-10-10+TE

1. Cây ăn trái:

- Cây con, thúc ra đọt: 250 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

- Sau khi đậu trái: 250 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

- Sau khi thu hoạch: 250 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

2. Cây rau, củ, quả:

- Sau khi trồng cho đến trước khi thu hoạch: 25 g/bình 25 lít  ( 200 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.

3. Cây công nghiệp:

- Cây con, thúc ra đọt: 250 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần.

- Sau khi đậu trái: 250 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần.

- Sau khi thu hoạch: 250 g/phuy 200 lít. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần.

4. Cây lúa, mè, đậu các loại:

- Từ 7-10 ngày: 25 g/bình 25 lít.

- Từ 20-25 ngày: 25 g/bình 25 lít.

- Từ 35-40 ngày: 25 g/bình 25 lít.

5. Cây hoa:

- Từ khi trồng đến thu hoạch: 25 g/bình 25 lít  (200 g/phuy 200 lít). Phun định kỳ 7 ngày/lần.

 

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor