Thông tin sản phẩm

SITTO FULVIX 100g (Thanh Long)


Giá: 0


Công dụng
  • Phục hồi rễ nhanh.
  • Kích thích ra rễ cực mạnh.
  • Tăng sinh trưởng.
  • Giải độc cho cây bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


PHỤC HỒI RỄ NHANH - KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH - TĂNG SINH TRƯỞNG - GIẢI ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU VÀ THUỐC DIỆT CỎ

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC SITTO FULVIX

➖ Axit fulvic: 65%;

➖ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;

➖ pHH2O: 6;

➖ Độ ẩm: 12%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC SITTO FULVIX

1) CÂY THANH LONG:

- Sử dụng tất cả các giai đoạn: 20 g/bình 16 lít. Phun trực tiếp trên cành và dưới gốc. Có thể trộn chung phân NPK bón gốc

2) LÚA:

- Bón thúc 1: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

- Bón thúc 2: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

- Trước trổ bông: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

3) CÂY ĂN TRÁI

- Giai đoạn dưỡng cây: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

- Giai đoạn nuôi trái: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

4) RAU MÀU

- Sử dụng tất cả các giai đoạn: Phun trên lá (20-30 g/bình 25 lít); Bón gốc (1 kg/ha).

* Lưu ý: Độ hòa tan 100% nên sử dụng được trong hệ thống tưới nhỏ giọt.

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor