Thông tin sản phẩm

SITTO HUMIC TOTAL


Giá: 0


Công dụng
  • Kích thích nảy mầm, cây ra rễ mạnh, tái tạo rễ mới giúp cây nhanh chóng phục hồi.
  • Giúp giải độc phèn, chống ngộ độc hữu cơ.
  • Tăng sinh trưởng do hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.
  • Tăng cường đề kháng với sâu bệnh hại.
  • Giúp cho đất tơi xốp, giữ nước chống hạn, giữ phân bón giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.
  • Tăng năng suất cây trồng.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


CẢI TẠO ĐẤT, KÍCH RA RỄ NHANH, TĂNG SINH TRƯỞNG

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC SITTO HUMIC TOTAL

➖ Axit humic: 60%;

➖ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;

➖ pHH2O: 8,5;

➖ Độ ẩm: 20%.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC SITTO HUMIC TOTAL

1. Cây lúa

- Giai đoạn bón lót:

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần.

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

- Giai đoạn bón thúc (7-10 NSS):

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần.

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

2. Cây công nghiệp (Tiêu, cà phê, Chè, Cao su, Điều...)

- Sau thu hoạch:

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

- Đầu mùa mưa: 

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

- Giữa mùa mưa:

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

- Cuối mùa mưa:

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

3. Cây ăn trái (Bưởi, cam, quýt, xoài, nhãn, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, thanh long, nho,...)

- Sau thu hoạch:

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

- Đầu mùa mưa: 

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

- Giữa mùa mưa:

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

- Cuối mùa mưa:

+ Phun trên lá: 1-2kg/ha/lần

+ Bón gốc: 5kg/ha/lần.

+ Tưới gốc: 2-3kg/ha/lần.

4. Rau màu

- Tất cả các giai đoạn: 

+ Phun trên lá: 15g cho bình 20 lít.

+ Phun sau khi trồng 4-5 ngày. Định kỳ 20 ngày/lần.

+ Bón gốc: 200g/1.000m2.

+ Tưới gốc: 15g pha với 20 lít nước.

+ Định kỳ 20 ngày/lần.

*** Lưu ý: Độ hòa tan >95% nên cần phải lọc trước khi phun hoặc sử dụng tưới nhỏ giọt. Liều lường: 3-5 muỗng canh/bình 20 lít nước (1 muỗng canh = 8 gr)

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor