Đăng vào

LẠC VÀO THIÊN ĐƯỜNG CAM MỘC CHÂU - SƠN LA

Trong thời gian này, có dịp đến với Mộc Châu - Sơn La mọi người sẽ lạc vào những vườn Cam đang bắt đầu chín, được trải nghiệm hình ảnh những vườn cam đẹp quên đường về.

 

Chân thành cám ơn Anh Văn - Nhà phân phối Văn Dung (Sơn La) đã cung cấp và giới thiệu những hình ảnh, VDO clip vườn Cam thật tuyệt vời.